สภาพของพี่น้องที่รอดชีวิตหลังได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ใบหน้าผลจากสงครามในซีเรีย

เราได้เห็นวีดีโอของผู้ได้รับบาดเจ็บจากนำ้มือของบัชชาร อะสัดและพวกพ้องชีอะฮฺของมันมากมาย หลายคนเสียชีวิตเพราะบาดแผลที่ไม่สามารถรักษาได้เช่นน้องฮัมซะฮฺคนนี้ (http://www.thai4syria.com/news/20)[http://www.thai4syria.com/news/20] บ้างสามารถรักษาได้แต่ไม่ใช่ในห้องพยาบาลจำเป็นที่ขาดแคลนทุกๆอย่างในซีเรีย จำนวนมากตายเพราะไม่มีเครื่องมือ หมอ หรือยาจะรักษา บ้างต้องพิการไปตลอดชีวิต และนี่คืออีกหนึ่งในตัวอย่างของผู้รอดชีวิตหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้า

https://